www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16300

Title: Selectie en ranking van gevaarlijke wegsegmenten in Vlaanderen
Authors: VAN HOUT, Kurt
DANIELS, Stijn
BRIJS, Tom
HERMANS, Elke
WETS, Geert
Issue Date: 2013
Citation: online proceedings van het Belgisch Wegencongres
Abstract: De Europese richtlijn 2008/96/EG, geïmplementeerd in de Vlaamse regelgeving via het Decreet van 17 juni 2011 (uitvoeringsbesluiten dd. 3/2/2012 en 21/12/2012) voorziet in het opstellen van een classificatie van weggedeelten met een hoog aantal ongevallen en van weggedeelten met een hoog potentieel ter verbetering van de verkeersveiligheid. Vlaamse snelwegen worden gerangschikt op basis van het verwachte aantal ongevallen enerzijds en het potentieel voor verbetering van de verkeersveiligheid anderzijds. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een Empirical Bayes aanpak. Op basis van deze rangschikking worden wegsegmenten aangeduid die in verder detail bestudeerd moeten worden.
Le directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil, implémenté dans la législation Flamande par le décret de 17 juin 2011 (règlements d’exécution de 3/2/2012 et de 21/12/2012) assure la classification des tronçons routiers qui présentent la plus forte concentration d’accidents et/ou le potentiel de réduction des accidents le plus important. Les autoroutes Flamandes sont arrangés sur la base du nombre attendu des accidents d’une part et le potentiel de réduction des accidents de l’autre part dont une approche Empirical Bayes est suivi. Sur la base de ce classement les tronçons routiers sont désignés pour une analyse plus profonde.
URI: http://hdl.handle.net/1942/16300
Link to publication: http://www.wegencongres.be/PDF/1/1P1%20vanhout.pdf
Category: C2
Type: Proceedings Paper
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.22 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.