www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16292

Title: Nulmeting indicatoren Open Coördinatiemethode 2010-2014
Authors: VAN AERSCHOT, Marjan
STEEGMANS, Nico
Issue Date: 2011
Publisher: UHasselt SEIN
Abstract: De open coördinatiemethode (OCM) werd in 1997 in Europa geïntroduceerd bij de lancering van de Europese werkgelegenheidsstrategie op de buitengewone Europese Raad van Luxemburg om de lidstaten van de Europese Unie te stimuleren om gemeenschappelijke doelen te stellen, en een gemeenschappelijk en geïntegreerd beleid te ontwikkelen. De Vlaamse overheid hanteert deze methode sedert 2005 om het gelijkekansenperspectief te integreren in alle Vlaamse beleidsdomeinen. De huidige OCM-cyclus startte in 2010 en zal eind 2014 afgelopen zijn. De algemene, strategische doelstelling voor de cyclus 2010-2014 voor gender luidt: Het wegwerken van gender als ordeningsmechanisme in onze samenleving. De drie operationele doelstellingen die hieraan werden gekoppeld zijn: • Het bewerkstelligen van evenwichtige participatie van mannen en vrouwen in de verschillende domeinen van de samenleving. • Het bevorderen van genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming. • Het verhogen van het inzicht in de situatie van vrouwen en mannen en in de werking van gendermechanismen. Op basis van een door de auteurs uitgewerkt meetinstrument van kern- en beleidsspecifieke indicatoren werd een nulmeting uitgevoerd die in 2014 zal worden geüpdatet.
URI: http://hdl.handle.net/1942/16292
Link to publication: http://www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/OCM/Nulmeting Open Coordinatie Methode 2010 - 2014.pdf
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.