www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16241

Title: Een rijsimulatorstudie over het langdurige effectvansnelheidsverlagende maatregelen
Authors: ARIEN, Caroline
BRIJS, Kris
CEULEMANS, Wesley
VANROELEN, Giovanni
JONGEN, Ellen
DANIELS, Stijn
BRIJS, Tom
WETS, Geert
Issue Date: 2013
Citation: Proceedings van het Belgisch Wegencongres
Abstract: In deze rijsimulatorstudie wordt het effect van een herhaalde blootstelling aan twee snelheidsverlagende maatregelen onder-zocht: namelijk (1) een poortconstructie aan de overgang tussen buiten en binnen de bebouwde kom en (2) transversale rumble strip markeringen op de tangent voor een gevaarlijke bocht. Gedurende vijf opeenvolgende dagen namen zestien proefpersonen deel aan het onderzoek. De resultaten tonen aan dat beide maatregelen ook op langere termijn een snelheidsreductie generen en dus de verkeersveiligheid verbeteren. Desalniettemin zal de implementatie van de maatregelen afhangen van contextuele factoren, zoals het feit of de weg in hoofdzaak een verkeers- of verblijfsfunctie heeft.
URI: http://hdl.handle.net/1942/16241
Link to publication: http://www.wegencongres.be/welkom-bwc.php
Category: C2
Type: Proceedings Paper
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A581.02 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.