www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16060

Title: De impact van wetgevingskwaliteit op de gerechtelijke achterstand
Authors: BIELEN, Samantha
Marneffe, Wim
Ooms, Anne
VEREECK, Lode
Issue Date: 2013
Citation: Tijdschrift voor wetgeving, 2013 (4), p. 302-310
Abstract: In veel landen, waaronder België, hebben rechtscolleges een gerechtelijke achterstand opgebouwd. Die achterstand brengt een reeks negatieve gevolgen voor de maatschappij met zich mee. Het belangrijkste juridische gevolg is dat gerechtelijke achterstand de rechtszekerheid van de burger ondermijnt. Niet alleen de juridische gevolgen5, maar ook de economische gevolgen zijn niet onbelangrijk. Zo verhoogt de achterstand van rechtbanken de kosten (bijvoorbeeld wachtkosten) voor de betrokkenen. Om de gerechtelijke achterstand effectief aan te pakken, is een beter inzicht in de oorzaken van dit probleem waardevol. Een van de verbanden die tot op heden nog niet is onderzocht, is de mate waarin wetgevingskwaliteit de gerechtelijke achterstand beïnvloedt. Dit onderzoek test deze relatie aan de hand van een data-analyse voor 30 landen en vindt een significant negatief verband tussen wetgevingskwaliteit en gerechtelijke achterstand. Mogelijke verklaringen hiervoor zien wij in het feit dat bij lage wetgevingskwaliteit zowel het aantal aanhangig gemaakte zaken als de doorlooptijd van rechtszaken kan toenemen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/16060
ISSN: 1373-9743
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2015
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version170.68 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.