www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16024

Title: Aard, draagwijdte en civielrechtelijke gevolgen van de indeplaatsstelling wegens miskenning van het bestuurlijk voorkooprecht inzake sociale huisvesting
Authors: VAN DEN BERGH, Bart
Issue Date: 2013
Citation: Rechtskundig weekblad, 2013, p. 538-544
Abstract: Uit art. 88, eerste tot vierde lid Vlaamse Wooncode volgt dat de begunstigde van het recht van voorkoop, vanaf de inwilliging van zijn vordering tot indeplaatsstelling, de rechten van de eerste koper van het goed overneemt. Deze indeplaatsstelling van de begunstigde in de rechten van de koper houdt echter niet in dat deze laatste geacht wordt het goed nooit te hebben verkregen. Wanneer de eerste koper het goed heeft verkocht en de desbetreffende notariële akte is overgeschreven op het hypotheekkantoor vóór de inschrijving van de vordering tot indeplaatsstelling, is deze overdracht tegenwerpbaar aan de begunstigde van het recht van voorkoop.
URI: http://hdl.handle.net/1942/16024
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2015
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version150.2 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.