www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15796

Title: Het bewijs van kennis van de verblijfplaats in België bij betekening aan de woonplaats in het buitenland
Authors: Van den Bergh, Bart
Issue Date: 2013
Citation: Rechtskundig weekblad, 2013, p. 171-174
Abstract: Krachtens art. 40, vierde lid Ger.W. is de betekening in het buitenland ongedaan indien de partij op wier verzoek ze is verricht, de verblijfplaats in België kende van degene aan wie betekend wordt. De partij die aanvoert dat de dagvaarding betekend had moeten worden op haar verblijfplaats in België en niet op haar woonplaats in het buitenland, moet bewijzen dat zij op het ogenblik van de betekening een verblijfplaats in België had en dat de betekenende partij daarvan op de hoogte was of had moeten zijn.
URI: http://hdl.handle.net/1942/15796
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2015
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
main article96.85 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.