www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15754

Title: De proces(on)bekwaamheid van de minderjarige: het recht op toegang tot de rechter
Authors: Candreva, Nathalie
Advisors: PUT, Johan
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: In de internationale en Europese regelgeving bestaat geen eenduidige definitie van het recht op toegang tot de rechter. Minderjarigen dienen niet noodzakelijk op zelfstandige basis hun toegang te verkrijgen. De uitholling van dit recht vermijden, vergt wel dat de toegang op andere wijze wordt gegarandeerd. In de Belgische praktijk is er daarom gerechtelijke participatie in de vorm van het hoorrecht, als materiële procespartij, als formele procespartij en de zelfstandige rechtsingang. Drie criteria werden gehanteerd die het recht op toegang tot de rechter bepalen, zijnde de participatie van minderjarigen, het instellen van een kindvriendelijk rechtssysteem en het verlenen van bijstand aan minderjarigen. Ten aanzien van elke van deze criteria werd nagegaan welke vereisten op internationaal en Europees vlak worden gesteld en op welke wijze België hieraan voldoet. Vervolgens werden aanbevelingen geformuleerd met het oog op hangende wetsvoorstellen die dit recht wijzigen.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/15754
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A888.86 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.