www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15753

Title: De Raad voor vergunningsbetwistingen naast de Raad van State: noodzakelijk, wenselijk of overbodig? Bespreking en rechtseconomische analyse
Authors: Renckens, Tom
Advisors: VEREECK, Lode
DRAYE, Anne
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: In het Vlaamse Gewest is sinds 1 september 2009 een nieuw Vlaams administratief rechtscollege, de Raad voor Vergunningsbetwistingen actief. Deze Raad spreekt zich voornamelijk uit over beroepen tegen vergunningsbeslissingen. Deze verhandeling onderzoekt in welke mate de Raad bijna vier jaar na zijn opstart heeft voldaan aan de verwachtingen. Het onderzoek behelst een juridisch en rechtseconomisch deel en sluit af met enkele aanbevelingen om de Raad efficiënt te doen laten werken. Deze aanbevelingen hebben betrekking op het onder controle houden van het aantal ingediende verzoekschriften door een efficiënte kostenallocatie te voorzien tussen partijen. Voorts dient er meer aandacht te worden besteed aan alternatieve geschillenbeslechting en wordt ervoor gepleit de rol van de raadsman te herzien.
Notes: master in de rechten-overheid en recht
URI: http://hdl.handle.net/1942/15753
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.4 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.