www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15752

Title: De toetsingsinstrumenten in het Vlaamse natuurbehoudsrecht: een vergelijkende studie
Authors: Desiron, Charlotte
Advisors: DRAYE, Anne
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Binnen het Vlaamse natuurbeleid zijn enkele toetsingsinstrumenten terug te vinden die een rechtstreekse uitwerking vormen van het integratiebeginsel. Dit beginsel schrijft voor dat de beginselen en doelstellingen van het natuurbeleid een essentiĆ«le rol moeten spelen binnen andere beleidsdomeinen. Deze masterproef tracht een duidelijk beeld te vormen over de precieze invulling van de natuurtoets, VEN-toets, habitattoets en watertoets. Hierbij worden de onderscheiden toepassingsgebieden, evaluatiecriteria, beoordelingstrajecten en afwijkingsprocedures uitvoerig besproken. De toepassingen en kenmerken van de verschillende toetsen worden vergeleken met elkaar en er wordt gewezen op gelijkenissen en verschillen. In wezen hebben deze toetsen (behalve de watertoets) allemaal dezelfde finaliteit, namelijk het behoud van natuurwaarden. Toch verschillen ze allen lichtjes van elkaar en hebben ze een verschillend toepassingsgebied. Zo zijn de natuurtoets en watertoets zogenaamde 'horizontale t
Notes: master in de rechten-overheid en recht
URI: http://hdl.handle.net/1942/15752
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A917.87 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.