www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15747

Title: De moderne contouren van het leerstuk van het verlies van een kans na het Prizrak arrest
Authors: Piscione, Angela
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Het leerstuk van het verlies van een kans is een jurisprudentiële figuur dat sinds het Prizrak-arrest algemeen aanvaard wordt en waarvan het toepassingsgebied zeer ruim is. Het houdt in dat als er sprake is van een reële kans die definitief verloren is gegaan, en als het oorzakelijk verband tussen de fout en de verloren kans wordt bewezen, deze verloren kans voor vergoeding in aanmerking komt. De schade van het slachtoffer bestaat dus uit de verloren kans en niet uit de werkelijk ingetreden schade. Dit heeft verregaande gevolgen wat betreft de begroting van de schadevergoeding en de mogelijkheid tot het ambtshalve opwerpen van het leerstuk. In deze thesis werd dan ook onderzocht hoe de verloren kans in de praktijk wordt begroot en of de rechter het leerstuk ambtshalve kan opwerpen.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/15747
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A974.82 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.