www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15746

Title: De notionele interestaftrek, een fiscale zegen of een bron van discriminatie- en toepassingsproblemen?
Authors: Trumpener, Kathleen
Advisors: VAN DE VELDE, Elly
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Deze eindverhandeling handelt over de houdbaarheid van het fiscaal gunstregime van de aftrek voor risicokapitaal, beter gekend als de notionele interestaftrek die ingevoerd werd door de Wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal. Deze interestaftrek is in het leven geroepen om de economisch ongerechtvaardigde discriminatie tussen de financiering met vreemd vermogen en de financiering met eigen vermogen tegen te gaan. In het bestek van deze masterthesis wordt er dieper ingegaan op de doelstellingen en het toepassingsgebied, de verenigbaarheid met de Europese rechten en vrijheden en de misbruiken die zich kunnen voordoen bij de interpretatie en toepassing van de regelgeving omtrent de notionele interestaftrek. Ten slotte wordt er een uiteenzetting voorzien van de mogelijke alternatieven die voorzien kunnen worden indien er tot een afschaffing van dit fiscaal gunstregime overgegaan zou worden.
Notes: master in de rechten-overheid en recht
URI: http://hdl.handle.net/1942/15746
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.02 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.