www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15745

Title: Objectieve aansprakelijkheid in het milieurecht: werkelijk een objectieve stap voorwaarts?
Authors: Van Hoef, Katleen
Advisors: VANHEUSDEN, Bernard
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Deze thesis behandelt de burgerlijke aansprakelijkheid in het milieurecht. De nadruk wordt gelegd op de objectieve aansprakelijkheid. Het klassieke uitgangspunt in geval van milieuschade is de foutaansprakelijkheid van artikel 1382 BW doch in bepaalde gevallen kan er een beroep gedaan worden op objectieve regels die geen foutvereiste vooropstellen. Sinds de jaren '60 is de idee gerezen om van dit objectief aansprakelijkheidsregime, in plaats van het gemeen recht, het algemeen uitgangspunt te maken. Deze verschuiving van foutaansprakelijkheid naar een meer objectief regime is dan ook het centrale thema. Er wordt ondermeer nagegaan in welke mate de objectieve regels hun parlementaire doelstellingen hebben bereikt, welke de voor- en nadelen van een foutloze aansprakelijkheid zijn en of dit objectief regime evenwel als algemeen uitgangspunt kan worden gehanteerd. Eveneens wordt er kort ingegaan op de harmonisatietendens aangaande het objectief aansprakelijkheidsrecht.
Notes: master in de rechten-overheid en recht
URI: http://hdl.handle.net/1942/15745
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.48 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.