www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15744

Title: Correctiemechanismen op de absolute verjaringstermijn inzake de buitencontractuele aansprakelijkheid
Authors: Vanden Boer, Daan
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Naar aanleiding van het eerste asbestvonnis is de problematiek van het verstrijken van de absolute verjaringstermijn inzake buitencontractuele schadevorderingen omtrent de sluipende en verborgen schade naar voor getreden. Dit onderzoek spitst zich toe op het vinden van correctiemechanismen om de gevolgen van de toepassing van de absolute verjaringstermijn te doorbreken. Uit het onderzoek blijkt dat de benadering van de absolute verjaringstermijn stuit op een aanvoelen van onredelijkheid en onbillijkheid in omstandigheden waarbij het slachtoffer pas kennis krijgt van de schade na het verstrijken van de verjaringstermijnen. De Nederlandse wetgever en rechtspraak hebben dit op een correcte en menselijke wijze ingeschat en aangepakt. De Belgische wetgever zal nog een inspanning moeten leveren. De lagere rechtsmacht heeft de stap naar de redelijkheid en billijkheid gezet via de toepassing van het verbod op rechtsmisbruik en bedrog. Het EHRM biedt waarborgen via artikel 6.1 EVRM.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/15744
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A655.79 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.