www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15743

Title: De exclusiviteit van het eigendomsrecht
Authors: Vandezande, Eefje
Advisors: SAGAERT, Vincent
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Het exclusief karakter van het eigendomsrecht houdt in dat op een bepaald moment, een bepaald goed niet onderworpen kan zijn aan de omvattende bevoegdheden van meer dan één eigenaar tegelijk. Dit exclusiviteitbeginsel wordt vooralsnog bestempeld als één van de wezenskenmerken van het eigendomsrecht. Het zag reeds lange tijd geleden het levenslicht en is dus ontstaan in een bepaalde context, met een bepaald gedachtegoed als achtergrond. Onze samenleving is echter voortdurend onderhevig aan verandering. Economische, politieke, godsdienstige en culturele ontwikkelingen leiden ertoe dat we ons continu moeten aanpassen, ook op juridisch vlak. Het recht lijkt echter niet altijd mee te evolueren. Met name het exclusiviteitbeginsel noopt tot een herziening om aan de realiteit tegemoet te komen.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/15743
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.