www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15741

Title: Insolventie en IPR: Lex Concursus
Authors: Willems, Laura
Advisors: VAN CALSTER, Geert
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterscriptie handelt over een klassiek internationaal privaatrechtelijk probleem: de moeilijke afbakening tussen de lex concursus en de lex societatis. Vennootschappen worden in beginsel onderworpen aan het recht van de lidstaat waar zij zijn opgericht of hun werkelijke zetel hebben. Toch kan het toepasselijke recht verschillen, indien de vennootschap onderworpen is aan een insolventieprocedure. Volgens de Insolventieverordening is bijgevolg de lex concursus van toepassing op de procedure en haar gevolgen. Dit is het recht van de lidstaat waar de vennootschap haar centrum van voornaamste belangen heeft. Wanneer dit centrum niet gelegen is in dezelfde lidstaat als waar de vennootschap is opgericht of haar werkelijke zetel heeft, kan dit problematisch zijn. In deze masterscriptie wordt de draagwijdte van de verschillende leges onderzocht en wordt aan de hand van enkele voorbeelden duidelijk aan welk recht men de voorkeur moet verlenen.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/15741
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A715.28 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.