www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15740

Title: Stakingsrecht voor ambtenaren: a never ending story
Authors: Smolders, Anne
Advisors: DE BECKER, Alexander
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Het kan voor sommigen vreemd lijken dat ambtenaren zonder problemen kunnen staken tegen beleidsmaatregelen van hun werkgever, de overheid. Nochtans is deze stakingsvrijheid in hoofde van het overheidspersoneel vandaag een realiteit wegens het ontbreken van regelgeving in die context. In deze masterscriptie wordt onderzocht wat de grondslag vormt van dit stakingsrecht zowel nationaal als internationaal. Daarnaast wordt ook aangegeven of beperkingen mogelijk zijn ten aanzien van dit sociaal grondrecht en hoe ver deze beperkingen kunnen gaan. Tot slot zal worden ingegaan op de mogelijkheid van de invoering van een minimale dienstverlening in de publieke sector, al moet wat dat betreft worden aangemerkt dat we sedert enkele jaren in BelgiĆ« geconfronteerd worden met een verregaande politieke impasse. De conclusie is dan ook dat toekomst zal moeten uitwijzen hoe zal worden omgegaan met het gebrek aan duidelijke regelgeving en de schijnbaar absolute stakingsvrijheid die daaruit voortvloeit.
Notes: master in de rechten-overheid en recht
URI: http://hdl.handle.net/1942/15740
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A960.02 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.