www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15739

Title: De invloed van een opzettelijke fout op de verdeling van de schadelast
Authors: Thewissen, Lynn
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterproef is gewijd aan de invloed die een opzettelijke fout heeft op de verdeling van de schadelast bij samenlopende fouten van verschillende personen. Om te weten welke invloed een opzettelijke fout hierop uitoefent, zal in eerste instantie onderzocht worden welke de gewone regels van de verdeling van de schadelast zijn. Er zal blijken dat het Hof van Cassatie zijn voorkeur geuit heeft voor een verdeling van de schadelast overeenkomstig het causale criterium. Wanneer de dader een opzettelijke fout gepleegd heeft in samenloop met een onopzettelijke fout van het slachtoffer, zal het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit als rechtsgrond dienen voor een uitzondering op de regels van de verdeling van de schadelast. Dit zal echter niet het geval zijn bij samenlopende fouten van meerdere daders. Uit het onderzoek in deze masterproef zal blijken dat dit algemeen rechtsbeginsel ook moet spelen tussen de daders onderling.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/15739
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A746.91 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.