www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15737

Title: De implicaties van de Richtlijn Consumentenrechten op het nationale recht Wijzigingen in de nationale regelgeving van overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten
Authors: Keunen, Ann
Advisors: TERRYN, Evelyne
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Consumenten kopen vaak producten aan via catalogussen of op een beurs en sluiten dus respectievelijk overeenkomsten op afstand en overeenkomsten gesloten buiten de verkoopruimten van de onderneming. Problematisch is echter dat voor beide overeenkomsten een ruime waaier aan diverse wetgeving bestaat. Consumenten en handelaars moeten dus verder kijken dan één specifieke wet en dan zijn er ook nog eens duidelijke verschillen tussen de regelgevingen onderling en tussen de verschillende lidstaten. Door de verschillen die er bestaan, wordt de interne markt niet optimaal benut. De Europese wetgever heeft met de nieuwe Consumentenrichtlijn dan ook de bedoeling om tegemoet te komen aan dit probleem en te zorgen voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid. Deze Richtlijn brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee, zoals een standaardinformatieformulier en een uniforme herroepingstermijn. Toch zal uit deze masterproef blijken dat volledige rechtszekerheid nog niet voorhanden is.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/15737
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A993.6 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.