www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15736

Title: De effecten van artikel 74 Decreet Lokale en Provinciale Verkiezingen en van andere wetgeving ter bevordering van het aantal vrouwen in de politiek. Genderpariteit
Authors: Maris, Dorine
Advisors: ACKAERT, Johan
DE BECKER, Alexander
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Het centrale onderwerp: 'De effecten van artikel 74 in het Decreet Lokale en Provinciale Verkiezingen en andere wetgeving ter bevordering van vrouwen in de politiek'. Het handelt over de paritaire samenstelling van de kandidatenlijsten en het verdelen van de eerste 2 plaatsen over beide geslachten. Hierin komt duidelijk de wil naar voren om tegemoet te komen aan de nog steeds bestaande ondervertegenwoordiging van vrouwen. Deel 1 bevat het juridische kader. Vrouwen spelen nog steeds geen gelijke rol in de politiek, althans niet op het vlak van mandaten die beleidsmatige beslissingen nemen. Daarom wordt er stilgestaan bij de reeds getroffen, bevorderende maatregelen. Of deze volstaan zal blijken uit de effecten die deze teweeg hebben gebracht. Zijn er effectief meer vrouwen terecht gekomen in dergelijke beleidsvoerende mandaten? Resultaten van de recente verkiezingen 2012 worden weergegeven en vergeleken met die van 2006.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/15736
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A831.29 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.