www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15735

Title: Arbeidsrechtelijke knelpunten in de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) en voorstellen tot verbetering
Authors: Meysmans, Saartje
Advisors: PEETERS, Johan
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: In deze masterscriptie staat de Wet betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen centraal. In de inleiding worden kort de WCO en zijn voorgangers toegelicht. Vervolgens worden in het hoofdstuk 'Wet Continuïteit Ondernemingen' de essentie en de belangrijkste begrippen uit de WCO toegelicht. Deze algemene basis is essentieel om het verdere verloop van deze masterscriptie te begrijpen. In het volgend hoofdstuk 'Arbeidsrechtelijke knelpunten en voorstellen tot verbetering' worden de arbeidsrechtelijke knelpunten van de WCO aangekaart. Ook worden er eventuele betere of andere voorstellen toegelicht. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de arbeidsrechtelijke aspecten van het collectief akkoord en de overdracht onder gerechtelijk gezag. Ook worden de informatie- en raadplegingsverplichtingen aan de werknemers toegelicht. Nog een belangrijk gegeven is het behoud van de rechten van de werknemers en het behoud van de werkgelegenheid. Ook de rol van het Fonds tot vergoeding van de in ge
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/15735
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A997.25 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.