www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15733

Title: Kan het onderhandelen en bemiddelen met de fiscus een redding bieden voor de belastingplichtige bij onzekerheid of meningsverschillen over de toepassing van fiscale wetgeving?
Authors: Aina, Alissa
Advisors: ANDRIES, Ken
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: De centrale onderzoeksvraag van deze eindverhandeling is: Kan het onderhandelen en bemiddelen met de fiscus een redding bieden voor de belastingplichtige bij onzekerheid of meningsverschillen over de toepassing van fiscale wetgeving? Na de uiteenzetting van het onderzoeksopzet wordt dieper ingegaan op het grondwettelijke en administratiefrechtelijke kader. Nadien wordt onderzocht hoe de belastingplichtige preventief kan onderhandelen met de fiscus. Hierbij wordt het systeem van de voorafgaande beslissingen in fiscale zaken besproken met vooral een akkoord in de prefiling meeting fase. Ook wordt er een rechtsvergelijking gemaakt met de Nederlandse fiscale ruling. Vervolgens wordt de regeling inzake forfaitaire grondslag van aanslag en forfait inzake BTW besproken. Als laatst worden er nog akkoorden inzake beroepskosten besproken. Als afsluiter wordt gekeken naar de gevolgen van een fiscaal akkoord bij de rechter. Nadien komt het deel: curatief onderhandelen en bemiddelen. Hier wordt e
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/15733
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.02 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.