www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15731

Title: Grens tussen aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, en bewijs bij een late klacht
Authors: Crommelinckx, Elke
Advisors: SPRIET, Bart
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterscriptie inzake het rechtsdomein strafrecht omvat twee grote onderzoeksvragen.Waar ligt de grens tussen de misdrijven van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting? Als deze grens bepaald is, kan men zich de vraag stellen of deze misdrijven nog wel te bewijzen zijn na een late klacht door het slachtoffer? Door dit onderzoek te voeren wil ik twee aspecten bespreken. Ten eerste wil ik duidelijk maken wat het onderscheidingscriterium is van enerzijds aanranding van de eerbaarheid en verkrachting anderzijds.Alvorens het antwoord te kunnen bieden op de eerste onderzoeksvraag, moet nagegaan worden wat de misdrijven van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting omvatten. Wat onderscheidt een aanranding van de eerbaarheid van een verkrachting? Bevindt het verschil zich in het materieel of moreel element van beide misdrijven? Welke leeftijdsgrens voor seksuele meerderjarigheid wordt gehanteerd voor beide feiten? Een tweede aspect dat ik wil aankaarten is de problematiek ove
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/15731
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A818.95 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.