www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15730

Title: Informatie en raadpleging van werknemers in KMO''s
Authors: De Weyer, Jessie
Advisors: PEETERS, Johan
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Met de omzetting van de Europese Richtlijn 2002/14/EG tot vaststelling van een algemeen kader inzake informatie en raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap, zijn de drempels voor het instellen van overlegorganen in Belgische ondernemingen maar minimaal gewijzigd. Het recht op informatie en raadpleging, dat geacht wordt een collectief sociaal grondrecht in te houden, is dan ook niet voor elke werknemer verzekerd. Immers, indien overlegorganen ontbreken in de onderneming waar hij tewerkgesteld is, zal de werknemer niet veel mogelijkheden hebben om informatie en raadpleging van de werkgever te verkrijgen. Het Nederlandse systeem, waar de personeelsdrempels lager liggen en waar directe werknemersparticipatie mogelijk is via de personeelsvergadering, kan dan ook inspiratie bieden voor de Belgische regelgever bij de aanpassing van het bestaande systeem.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/15730
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A781.92 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.