www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Law >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15729

Title: De herkwalificatie van zakelijke gebruiks- en genotsrechten
Authors: Devrindt, Neel
Advisors: SAGAERT, Vincent
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Deze thesis handelt over de herkwalificatie van zakelijke rechten. Naast de civielrechtelijke herkwalificatie bevat dit werk ook een korte bespreking van de fiscaalrechtelijke herkwalificatie van zakelijke rechten. Binnen het civielrechtelijk luik van de herkwalificatie zien we een evolutie in de rechtspraak van het Hof van Cassatie die ertoe leidt dat de wil van de partijen een centrale plaats inneemt bij de herkwalificatiebevoegdheid van de feitenrechter. Door deze ontwikkeling en het feit dat er binnen het zakenrecht een verschuiving plaatsvindt naar een open systeem is de herkwalificatiebevoegdheid van de rechter aanzienlijk beperkt. Fiscaalrechtelijk zien we dat rechtspraak van het Hof van Cassatie ertoe heeft geleid dat er een aanpassing nodig was van de algemene anti-rechtsmisbruikbepaling in het WIB/92. De wetgever heeft daarom het initiatief genomen om een nieuwe bepaling aan te nemen. De gevolgen van dit nieuw artikel worden kort overlopen.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
URI: http://hdl.handle.net/1942/15729
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.31 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.