www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15670

Title: Welke voor- en nadelen biedt het gebruik van een bedrijfsprocesarchitectuur aan organisaties?
Authors: Vanderwaeren, Lendert
Advisors: DEPAIRE, Benoit
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: Een groeiend aantal processen in ondernemingen zorgt voor alsmaar minder overzicht over deze processen. Een BPA kan hierbij nuttig blijken. In deze eindverhandeling worden voor- en nadelen van zulk een BPA bij organisaties onderzocht. Dit gebeurt vanuit een academisch standpunt via een literatuurstudie alsook wordt de praktische relevantie nagegaan door interviews met bedrijven. Uit de resultaten blijkt dat een BPA organisaties kan helpen om efficiĆ«nter, effectiever en kostenbesparend te werken. Strategische beslissingen kunnen beter genomen worden en impactanalyse op processen wordt vereenvoudigd. Een aantal nadelen of uitdagingen zijn het gebrek aan eenduidige terminologie, standaardisatieproblemen, afhankelijkheid van procesmodellen en vermindering van flexibiliteit bij het gebruik van een BPA. De grootste uitdaging ligt hem waarschijnlijk in de overgang van organisatiegericht naar procesgericht denken wegens de niet te onderschatten menselijke factor die speelt bij organisaties.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
URI: http://hdl.handle.net/1942/15670
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.5 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.