www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15664

Title: Kosteffectieve bijna-nulenergiewoningen: een haalbare kaart?
Authors: Savelberg, Yves
Advisors: VAN PASSEL, Steven
VERBEECK, Griet
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: De residentiële sector kan zijn energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen nog aanzienlijk verminderen. Netto-nulenergiehuizen zouden een oplossing kunnen leveren voor dit probleem. Daarom wordt er in deze masterproef onderzocht of het momenteel economisch rendabel is te investeren in een netto-nulenergiehuis. Hiervoor worden verschillende scenario's opgesteld. Deze worden vervolgens gesimuleerd voor drie verschillende typte woningen. Namelijk één openstaande woning, één halfopen woning en één rijwoning. Aan de hand van de simulaties kan voor elke woning een economisch optimum bepaald worden. Alsook onder welke omstandigheden de scenario's economisch aantrekkelijk worden. Op basis van deze resultaten konden er vervolgens verschillende conclusies getrokken worden. Om af te sluiten worden enkele beleidsaanbevelingen gedaan.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-operationeel management en logistiek
URI: http://hdl.handle.net/1942/15664
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.48 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.