www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15661

Title: Horizontale samenwerking tussen logistieke dienstverleners door ladingsconsolidatie
Authors: Martin, Niels
Advisors: CARIS, An
VERDONCK, Lotte
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef handelt over horizontale samenwerkingsverbanden tussen logistieke dienstverleners, geoperationaliseerd door ladingsconsolidatie. Hierbij werken bedrijven die logistieke diensten aanbieden met elkaar samen door vrachten uit te wisselen en vervolgens te combineren. Diverse conceptuele denkkaders en aandachtspunten die relevant zijn in dit kader komen aan bod. Het betreft de motieven en belemmerende factoren voor horizontale samenwerking, het gevolgde beslissingsproces, een typologie van coöperaties en wijzen om de baten van de samenwerking te bepalen en te verdelen. Voorts wordt het concept ladingsconsolidatie verder uitgediept. Omtrent het gevolgde beslissingsproces en de typologie worden syntheseraamwerken geformuleerd die de noties uit de wetenschappelijke literatuur verenigen en inspelen op geïdentificeerde hiaten. De verworven theoretische inzichten worden eveneens afgetoetst aan twee gevalstudies, zijnde System Alliance Europe en DHB-logistiek.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-operationeel management en logistiek
URI: http://hdl.handle.net/1942/15661
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.64 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.