www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15640

Title: Onderzoek van de rol van de leden het auditcomité bij het evalueren en aanvaarden van belangrijke accountingbeslissingen
Authors: Dielemans, Jeroen
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: De financiële overzichten van een onderneming dienen een getrouw beeld te geven van de werkelijkheid. Effectief toezicht op het proces van financiële verslaggeving is essentieel voor het behoud van de integriteit van onze markten. Het auditcomité heeft als adviesorgaan van de raad van bestuur een toezichtrol hierop. Via de bestudering van een reeks effectiviteitskarakteristieken gaan we na of auditcomités in staat zijn om effectief toe te zien op het proces van financiële verslaggeving en hun verantwoordelijkheid van het aanvaarden en evalueren van belangrijke accountingbeslissingen kunnen uitvoeren. Daarnaast bestuderen we via regressieanalyse het effect van deze karakteristieken op het niveau van EM, als waardemeter dienend voor de kwaliteit van de financiële verslaggeving.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/15640
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.17 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.