www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15635

Title: Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software
Authors: Peetermans, Niels
Advisors: DEPAIRE, Benoit
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: Enterprise Social Networking (ESN) software wint de afgelopen jaren enorm aan populariteit. In de literatuur wordt ESN gedefinieerd als een collectie van sociale netwerktools en Web 2'.'0 technologieën waarmee werknemers en andere bedrijfsprofielen kunnen interageren met hun eigen, persoonlijke ESN profiel. Dit onderzoek bracht alle mogelijke voordelen van een ESN site in kaart en verdeelde ze in vier grote groepen: verhogen van de productiviteit van individuele werknemers; verhogen van de motivatie van individuele werknemers; verhogen van de innovatie en het aantal nieuwe projecten; creëren van een aantal specifieke bedrijfsvoordelen. Deze werden exploratief afgetoetst aan de realiteit. De vooropgestelde opsomming bleek correct. ESN kan een middel zijn voor een onderneming om specifieke doelen te bereiken. Van groot belang is dat de implementatie en ingebruikname succesvol verloopt. Binnen het onderzoek werden ook hiervoor enkele succesfactoren geïdentificeerd.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
URI: http://hdl.handle.net/1942/15635
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.25 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.