www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15626

Title: Diversiteit op het werk.  Gevalstudie: ervaringen met diversiteitsplannen in Limburgse ondernemingen
Authors: Bloemen, Gert
Advisors: MARTENS, Hilda
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: Diversiteit is een onderwerp dat bedrijven niet kunnen en mogen negeren. De Belgische samenleving is immers samengesteld uit veel verschillende mensen. Diversiteit handelt dan ook over verschillen tussen mensen in origine, geslacht, leeftijd, enz. Het diversiteitsplan, een initiatief van de Vlaamse Regering, is een instrument dat bedrijven kunnen gebruiken om hun HR-beleid meer af te stemmen op deze diversiteit. In mijn masterproef wil ik de aandacht vestigen op de mensen van de vloer (of het operationele niveau) omdat hier in de diversiteitsliteratuur weinig aandacht aan wordt besteedt. Hier hoort de volgende centrale onderzoeksvraag bij: 'Zijn de percepties over de relaties tussen 'diverse' collega's veranderd na de implementatie van een diversiteitsplan, en welke aanbevelingen geven de betrokken medewerkers en werkgevers om de positieve effecten van het diversiteitsplan (nog) te versterken?'
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
URI: http://hdl.handle.net/1942/15626
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.16 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.