www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15605

Title: Effectiviteit van de overheid in bestrijden van armoede in België
Authors: Put, Steven
Advisors: MARNEFFE, Wim
VANDERSTEEGEN, Tom
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: Rekening houdend met een steeds groter wordende maatschappelijke prestatiedruk speelt armoede een grote rol. Armoede is meer dan alleen een financieel tekort, het behelst ook een sociaal en cultureel karakter. Deze drie factoren worden meegenomen in de gecombineerde armoede-indicator die werd opgesteld op Europees beleidsniveau naar aanleiding van de EU2020-doelstellingen. Meestal wordt, op Belgisch en Vlaams niveau, armoede echter gemeten met de armoederisicodrempel (minder dan 60 procent van het mediaan netto beschikbare gestandaardiseerde huishoudinkomen in een land) en zal alleen het financiële karakter van armoede in rekening worden genomen. In België leeft 15 procent van de bevolking met een verhoogd financieel armoederisico en 21 procent in armoede (volgens de gecombineerde indicator). Dit is relatief slecht in vergelijking met de top van Europa. Er zijn veel factoren die het risico, om in de armoede verzeild te raken, beïnvloeden. Zo is er een verschil tussen het armoederisico
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/15605
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.05 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.