www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15595

Title: Maatstaven voor financieringsbeperkingen: een studie op Nederlandse KMO´s
Authors: Schincariol, Björn
Advisors: VANDEMAELE, Sigrid
VANCAUTEREN, Mark
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef tracht inzicht te verwerven in de financieringsproblematiek en de verscheidene mogelijke maatstaven voor financieringsbeperkingen die in de wetenschappelijke literatuur reeds onderzocht zijn. De focus ligt in dit onderzoek echter op de financieringsbeperkingen bij Nederlandse kleine en middelgrote ondernemingen en beperkt zich tot de financieringsproblemen die voortkomen uit het niet verkrijgen van kredietleningen. In de hedendaagse samenleving is het voor talloze bedrijven uiterst moeilijk om externe financieringsmiddelen te verkrijgen. Ten opzichte van grote ondernemingen ondervinden KMO's meer marktimperfecties en bijgevolg ook meer financieringsbeperkingen. Om een indicatie te kunnen geven van de mate van financieringsbeperkingen die bedrijven ondervinden, wordt de toepasbaarheid van verscheidene potentiële maatstaven uit de literatuur onderzocht. De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat er wel degelijk maatstaven voor financieringsbeperkingen zijn.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/15595
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.5 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.