www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15594

Title: Invloed van de Raad van Bestuur op het risicogedrag van familliebedrijven
Authors: Moermans, Pieter
Advisors: HUYBRECHTS, Jolien
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: Familiebedrijven zijn een heel belangrijk onderdeel van ons economisch systeem. In België is zo'n 77% van alle vennootschappen een familiebedrijf (Lambrecht en Molly, 2011). Dit resulteert in een aandeel van 45% in het totaal aantal werkplaatsen. Ook in de andere Europese landen nemen familiebedrijven een groot deel van de werkgelegenheid voor hun rekening. Vanwege hun essentiële rol in de economieën wereldwijd is het aangeraden dat wij het gedrag van familiebedrijven goed kunnen begrijpen. Meer bepaald zullen we daarom het effect van enkele karakteristieken van de raad van bestuur (grootte en onafhankelijkheid van de raad van bestuur en CEO-dualiteit) op het risicogedrag van familiebedrijven onderzoeken. Deze relatie zou immers van groot belang kunnen zijn voor investeerders, kredietgevers, aandeelhouders en andere stakeholders. Onze centrale onderzoeksvraag luidt daarom als volgt: 'Welke karakteristieken van de raad van bestuur hebben invloed op het risicogedrag van Belgische fam
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/15594
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.49 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.