www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15592

Title: Voorspellende waarde van veranderingen in dividenduitkeringen
Authors: Lambeets, Jens
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: Eén van de motieven die in de literatuur naar voren komen om een dividend uit te keren is de mogelijke informatie die zulke uitkering naar de markt zendt. Deze gedachtegang benoemt men als de 'Information Content of Dividends Hypothese' of kortweg ICD-hypothese. De centrale idee is dat er sprake is van informatieasymmetrie tussen bedrijfsinternen zoals het management en bedrijfsexternen zoals beleggers. Managers zijn beter op de hoogte van de financiële toekomstperspectieven van de onderneming en zouden via veranderingen in het dividendbeleid hun verwachtingen aan de markt kunnen signaleren. Deze hypothese onderzoeken we hier in een Belgische beursgenoteerde context. Eerst en vooral onderzoeken we de relatie tussen dividendveranderingen en veranderingen van de toekomstige winstgevendheid. Daarnaast wordt ook de relatie tussen dividendwijzigingen en wijzigingen van de aandelenprijs onderzocht. Algemeen kunnen we besluiten dat de ICD-hypothese gedeeltelijk wordt ondersteund.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/15592
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.24 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.