www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15585

Title: Vrouwen in de raden van bestuur als sleutel tot deugdelijk bestuur.
Authors: Appeltans, Stephanie
Advisors: VOORDECKERS, Wim
VANDEWAERDE, Maarten
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: De masterproef 'Vrouwen in de Raad van Bestuur als sleutel tot deugdelijk bestuur' analyseert de invoering van het regelgevend quotum met betrekking tot het aantal vrouwelijke bestuurders. Het onderzoek spitst zich toe op de Belgische beursgenoteerde ondernemingen. In de eerste plaats wordt er een onderzoek gevoerd naar de demografische kenmerken van de Raden van Bestuur. Vervolgens wordt het effect van vrouwelijke bestuurders op de financiële prestaties van de Belgische beursgenoteerde ondernemingen onder de loep genomen. Tot slot worden de Noorse succesfactoren aan de Belgische context getoetst. Noorwegen fungeerde namelijk als rolmodel voor de invoering van het quotum in België. Het succes in Noorwegen werd achteraf toegeschreven aan enkele omgevingsfactoren. De bedoeling is nu om na te gaan of deze ook in België aanwezig zijn. Op basis van de drie bovenstaande onderdelen wordt er een oordeel geveld over de invoering van het regelgevend quotum in België.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/15585
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.27 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.