www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15584

Title: Het nieuwe Europese beleid omtrent industriële emissies: een eerste analyse
Authors: Nys, Frederick
Advisors: VANHEUSDEN, Bernard
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze masterproef wordt nagegaan wat de gevolgen zijn van de nieuwe Richtlijn Industriële Emissies. Hiervoor werd een exploratief onderzoek uitgevoerd. De literatuurstudie bekijkt de veranderingen op Europees en Vlaams niveau en geeft een schets van welke soorten kosten verbonden zijn aan een milieubeleidsinstrument. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een verankering plaatsvindt van de BBT's in de vergunningsvoorwaarden, de emissiegrenswaarden niet hoger mogen zijn dan de BBT-GEN's en de eisen in verband met naleving strenger worden. Vervolgens werd een korte praktijkstudie uitgevoerd bij Vlaamse GPBV-bedrijven en de overheid. De conclusies hierbij zijn dat er veranderingen worden verwacht in de milieuvergunningsvoorwaarden en dat GPBV-bedrijven op korte termijn een stijging van de administratieve lasten verwachten. Op lange termijn wordt een toename verwacht van de investerings- en operationele kosten. Tot slot wordt het toezicht op de regelgeving verstrengd.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/15584
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A739.82 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.