www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15581

Title: Werken als zelfstandige in de creatieve industrieën: analyse van de ervaringen van vrouwen op het vlak van de combinatie arbied/gezin
Authors: Cselotei, Laura
Advisors: ZANONI, Patrizia
THOELEN, Annelies
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze masterproef wordt, aan de hand van kwalitatief onderzoek, gepeild naar ervaringen van zelfstandige vrouwen met betrekking tot de combinatie van arbeid en gezin. Enerzijds worden vrouwen alsmaar actiever in het zelfstandige beroepsleven, anderzijds zijn het ook deze die voornamelijk de zorgrol binnen het gezin opnemen. Dit heeft als gevolg dat vrouwen, meer dan mannen, geconfronteerd worden met conflicten wat betreft de combinatie van arbeid en gezin. In onze huidige economie vindt er een sterke verschuiving van arbeidsintensieve naar kennisintensieve sectoren plaats. De focus van het onderzoek zal liggen op de creatieve industrie, die tot deze kennisintensieve sectoren behoort. Dit omwille van het feit dat het aantal zelfstandigen in de creatieve industrie aanzienlijk is en daarnaast ook blijft toenemen. Daarenboven is het reeds verrichtte onderzoek naar het verband tussen creatief werk en de combinatie van arbeid en gezin redelijk beperkt en voornamelijk kwantitatief. Dit leid
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
URI: http://hdl.handle.net/1942/15581
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.11 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.