www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15579

Title: Analytische controles in auditing
Authors: Van Miert, Bieke
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: In onze huidige maatschappij ligt de focus meer dan ooit op het verschaffen van betrouwbare en accurate financiële informatie. Het auditproces is ontworpen om deze financiële informatie te controleren en hierover een onafhankelijke auditopinie af te leveren. Hoe dit auditproces eruit ziet is afhankelijk van de trends en ontwikkelingen in onze auditomgeving. Recente fraudeschandalen, verstrengde wetgeving, verhoogde concurrentie e.d. brengen veranderingen in onze auditomgeving teweeg. Het auditproces is geëvolueerd en analytische procedures hebben hierbinnen aan belang gewonnen. Zij beantwoorden aan de nood van effectiviteit, efficiëntie en optimalisatie. Deze eindverhandeling heeft als doelstelling deze ontwikkelingen in de auditomgeving te definiëren en hun impact op analytische procedures te onderzoeken. Met behulp van een literatuurstudie en een empirisch onderzoek, tracht ik volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: Hoe zijn analytische procedures en de toepassing ervan verander
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/15579
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.02 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.