www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15546

Title: Comparison of travel behaviour between Flanders and Wallonia
Authors: Smeets, Roel
Advisors: JANSSENS, Davy
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: De thesis onderzoekt het verplaatsingsgedrag in België. Er zijn 10 verplaatsingskeuzes geselecteerd, en onderzocht welke variabelen er een invloed op hebben, zoals inkomen, leeftijd, voertuigbezit, enzovoorts. Aan de hand van beslissingsbomen en de resulterende Chi Square waarden wordt bepaald hoe groot de invloed van elke variabele is op de verplaatsingskeuze, en impact tabellen laten zien op welke manier ze juist de verplaatsingskeuze beïnvloeden. Vervolgens worden de analyses van Vlaanderen met deze van Wallonië vergeleken, om te kijken of hier significante verschillen tussen zitten, en of deze verklaard kunnen worden. Om het verhaal te vervolledigen worden ook de resultaten tussen de BELDAM en OVG studies vergeleken, en de verschillende OVG studies onderling.
Notes: master in de verkeerskunde-mobiliteitsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/15546
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A978.64 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.