www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15253

Title: ECP Beerse/Merksplas: Duurzaamheidsaspecten
Authors: Goovaerts, Liesbet
Devriendt, Nathalie
Van Dael, Miet
Pelkmans, Luc
Issue Date: 2013
Abstract: Dit deelrapport beschrijft de duurzaamheid van het ECP concept waarbij de energieopwekking uit stortgas gecombineerd wordt met het vergisten van GFT tot biogas en het nacomposteren van het digestaat samen met vers groen afval. Bij dit concept wordt het biogas niet ter plaatse benut maar wel op een externe nabijgelegen site. Hierbij wordt het effect van het ECP concept op de volgende duurzaamheidsaspecten besproken: - Energieverbruik en energiewinst t.o.v. de huidige referentiesituatie; - De emissies van broeikasgassen en emissiereductie t.o.v. de huidige referentiesituatie; Hierbij wordt in eerste ingegaan op de gehanteerde aanpak en de gebruikte aannames en wordt afgesloten met de resultaten en conclusies.
URI: http://hdl.handle.net/1942/15253
Link to publication: http://www.ecp-biomass.eu/sites/default/files/pages/20130407%20Rapport%20ECP%20Duurzaamheidsaspecten.pdf
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A535.4 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.