www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1509

Title: Verkeersonveiligheid voor de zwakke weggebruiker in Vlaanderen
Authors: HERMANS, Elke
WETS, Geert
VAN DEN BOSSCHE, Filip
Issue Date: 2006
Publisher: Vlaamse stichting verkeerskunde
Citation: Jaarboek Verkeersveiligheid 2006. p. 6-10
Abstract: In deze bijdrage wordt de veiligheid van de zwakke weggebruiker in het verkeer belicht. Uit de statistieken blijkt dat voetgangers en fietsers de meest kwetsbare groepen van weggebruikers zijn en in verhouding tot hun verplaatsingen een zeer hoog risico hebben. Ook de gemotoriseerde tweewielers (bromfietsers en motorrijders) zijn veel minder beschermd dan autobestuurders en mogen dus evenzeer tot de zwakkere weggebruikers gerekend worden. Wanneer we werk willen maken van een verkeersveilig Vlaanderen, moet er dus voldoende aandacht gaan naar de zwakke weggebruikers. Maar ook met het oog op de ontwikkeling van een duurzame mobiliteit op langere termijn is de zwakke weggebruiker een cruciale doelgroep. Om een beeld te krijgen van de omvang van het probleem en de specifieke knelpunten, kijken we in deze bijdrage naar de evolutie in verkeersveiligheid van de 4 groepen zwakke weggebruikers in Vlaanderen over de tijd heen. Omdat de mobiliteit doorheen de jaren is gewijzigd, is het niet ondenkbaar dat ook in de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers een trend is waar te nemen. Nadien vergelijken we de cijfers met de prestaties in andere Europese landen. Vlaanderen is immers niet de enige regio die de onveilige situatie van de zwakke weggebruiker erkent en kan dus baat hebben bij een uitwisseling van kennis over deze problematiek. Vervolgens zetten we de belangrijkste problemen in de veiligheid van zwakke weggebruikers op een rij en geven we een aantal pistes aan voor het beleid.
URI: http://hdl.handle.net/1942/1509
ISSN: 1781-0825
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Postprint47.93 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.