www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14996

Title: Omtrent de “onbevoegdheid” van de arrondissementsrechtbank inzake bevoegdheidsperikelen
Authors: Van den Bergh, Bart
Issue Date: 2013
Citation: Revue générale de droit civil belge = Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht, 2013 (2), p. 107-109
Abstract: Artikel 643 Ger.W. laat het aan de appelrechter zelf om te oordelen over de exceptie van onbevoegdheid die voor hem wordt opgeworpen. Artikel 639, vierde lid Ger.W. voorziet slechts in de tussenkomst van de arrondissementsrechtbank voor bevoegdheidsgeschillen in graad van beroep tussen de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel. Deze wetsbepaling heeft echter niet de strekking dat de arrondissementsrechtbank zou kunnen beslissen of deze rechtbanken moeten zetelen als rechter in eerste aanleg, dan wel als appelrechter. Buiten de hypothese voorzien in artikel 639, vierde lid Ger.W ontbreekt een wettelijk kader voor de rechter in beroep om de arrondissementsrechtbank te vatten.
URI: http://hdl.handle.net/1942/14996
ISSN: 0775-2814
Category: A2
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
main article298.29 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.