www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14696

Title: Ruimte voor water in de stad: naar een meer geïntegreerde steden- en waterbouwkundige benadering.
Authors: Nolf, Christian
Putseys, Isabelle
De Meulder, Bruno
Shannon, Kelly
Willems, Patrick
Devisch, Oswald
Issue Date: 2012
Citation: WT-afvalwater, 12 (1), p. 3-15
Abstract: Dit artikel geeft een overzicht van het lopende interdisciplinaire project van de KU Leuven en de PH Limburg 'Water onderzoek in Vlaams verstedelijkte landschappen'. Met de opkomst van een preventief en gedecentraliseerd waterbeleid in Europa en Vlaanderen de afgelopen jaren, wordt waterbeheer steeds meer synoniem met ruimte voor water creëren. Het vereist dan ook een intense samenwerking tussen de (lang gescheiden) disciplines van hydrologie en ruimtelijke ordening. Hoewel nieuwe beleidsinstrumenten voor een integraal waterbeleid onlangs zijn geïntroduceerd, blijft hun uitvoering in de complexe ruimtelijke en institutionele context van Vlaanderen een uitdaging. Om hieraan tegemoet te komen, onderzoekt dit project, nieuwe ontwikkelingsconcepten en -methodes voor een meer geïntegreerde stedenbouw -en waterbouwkundige benadering. Met de case van Turnhout ter illustratie, focust dit artikel meer specifiek op de mogelijke wisselwerkingen tussen stedelijke drainage-infrastructuur en ruimtelijke vraagstukken in sterk verstedelijkte gebieden.
URI: http://hdl.handle.net/1942/14696
ISSN: 1879-8780
Category: A2
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A3.72 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.