www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14389

Title: De syndicus als procespartij: een orgaan is geen (gewone) lasthebber
Authors: Van Den Bergh, Bart
Issue Date: 2012
Citation: Rechtskundig weekblad, 2012/2013 (13), p. 501-505
Abstract: Uit art. 577-9, § 1 en art. 577-8, § 4, 6° BW en art. 703 Ger.W. volgt dat de syndicus het wettelijk bevoegde orgaan is om de vereniging van mede-eigenaars, die rechtspersoonlijkheid heeft, in rechte te vertegenwoordigen, dat de syndicus dan in rechte optreedt als eisende of als verwerende partij en dat hij dan ook een tegenvordering kan instellen, zonder dat hij daartoe een volmacht of een beslissing van de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars moet overleggen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/14389
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2014
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
main article120.34 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.