www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14253

Title: In goede en kwade dagen. De vereffening-verdeling van gemeenschappelijke of onverdeelde aandelen na echtscheiding. En wat met de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling?
Authors: Van Den Bergh, Bart
Issue Date: 2012
Citation: Rechtskundig weekblad, 2012 (8), p. 282-299
Abstract: Wanneer de huwgemeenschap eigenaar is van de aandelen in een vennootschap en een echtscheiding volgt, moet de boedelnotaris deze aandelen verdelen. De verdeling in natura vormt echter een voedingsbodem voor toekomstige conflicten en is ook nefast voor de ex-echtgenoot die alleen beroepsactief was in de vennootschap. Daarom wordt gezocht naar mogelijke alternatieven voor deze verdeling in natura. Een blijvend gebrek aan verstandhouding tussen gewezen echtgenoten kan bovendien het voortbestaan van de vennootschap in gevaar brengen. Daarom wordt ook de wisselwerking onderzocht tussen de procedure van vereffening en verdeling na de ontbinding van het huwelijksstelsel enerzijds en de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling anderzijds.
URI: http://hdl.handle.net/1942/14253
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2014
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
main article296.69 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.