www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14232

Title: De (notaris als) gerechtelijk sekwester
Authors: Van Den Bergh, Bart
Issue Date: 2012
Citation: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht, 2012 (7), p. 335-343
Abstract: Indien een notaris door de rechtbank aangesteld wordt als gerechtelijk sekwester treedt deze niet op als openbare ambtenaar, als bedoeld in artikel 1 van de organieke wet notariaat, zodat hij niet onderworpen is aan deze wet, maar (enkel) aan de verplichtingen die het sekwester conform het BW met zich meebrengt. Hoewel de taken van de sekwester in beginsel beperkt zijn tot de bewaring van de goederen over welke hij als sekwester werd aangesteld is het niet uitgesloten dat hij soms ook beheersdaden moet stellen. In beginsel is de aansprakelijkheid van de gerechtelijk sekwester buitencontractueel van aard. Aangezien aan het sekwester slechts een einde komt wanneer de betwisting niet langer bestaat zal de voorzichtige sekwester in de regel een beslissing van de rechtbank afwachten alvorens de gesekwestreerde goederen vrij te geven.
URI: http://hdl.handle.net/1942/14232
ISSN: 0775-2814
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2014
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
main article289.2 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.