www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14112

Title: Persoonlijkheidskenmerken en het gebruik van technologie
Authors: Sas, Pieter
Advisors: STREUKENS, Alexandra
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In deze Masterproef wordt een antwoord gezocht op de vraag of persoonlijkheidskenmerken een invloed hebben op de acceptatie van technologie. Dit wordt onderzocht aan de hand van een meta-analyse. Een meta-analyse is een onderzoekstechniek waarbij een gewogen gecorrigeerde correlatie coëfficiënt berekend wordt op basis van correlaties die in andere onderzoeken voorkomen. Eveneens wordt er nagegaan of er moderatoren zijn die deze relaties beïnvloeden. Dit zal gebeuren aan de hand van een moderator-analyse. In de moderator-analyse worden er effect size scores berekend voor iedere mogelijkheid van de moderator. De grootte van deze effect sizes, bepaalt de invloed van de moderator op de desbetreffende relatie. De relatie van persoonlijkheidsfactoren tot technologie acceptatie wordt onderzocht in het kader van het technology acceptance model en de unified theory of acceptance and use of technology.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-technologie-, innovatie- en milieumanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/14112
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.53 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.