www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14064

Title: Het beslissingsproces bij werknemers inzake het al dan niet opnemen van maatregelen om werk en privé te combineren
Authors: Vandael, Anne-Lise
Advisors: ZANONI, Patrizia
LEMBRECHTS, Lieve
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De inspiratie voor deze masterproef kwam vanuit de vaststelling dat er een kloof bestaat tussen het aanbieden van werk-privé maatregelen door werkgevers en het gebruik ervan door werknemers. We vroegen ons af hoe dit komt. De onderzoeksvraag is meer bepaald: welke organisationele factoren hebben een invloed op de beslissing rond het opnemen van werk-privé maatregelen, bekeken vanuit het perspectief van de werknemer? Er werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van semi-gestructureerde interviews, binnen een organisatie die kan beschouwd worden als best case. Daarnaast werden enkele beleidsdocumenten bestudeerd. Op basis van dit onderzoek konden enkele organisationele factoren met een invloed op de beslissing rond het opnemen van werk-privé maatregelen onderscheiden worden.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
URI: http://hdl.handle.net/1942/14064
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.92 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.