www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13898

Title: “La position du “sweepstake” dans le commerce: une pratique commerciale déloyale ?”
Authors: Baekeland, Christophe
Debois, Pascaline
Issue Date: 2012
Citation: Le Droit des affaires, 2012 (2), p. 151-176
Abstract: Met zijn beschikking van 16 maart 2011 oordeelt de Voorzitter van de rechtbank van koophandel van Doornik, zetelend zoals in kortgeding, dat een « sweepstake » een verboden handelspraktijk uitmaakt. Bijgevolg beveelt hij de staking van deze marketingpraktijk in hoofde van verweerster. Deze beschikking is om tal van redenen interessant om nader te analyseren. Zo waren er enkele grensoverschrijdende elementen aanwezig, waardoor de vraag rijst of de Voorzitter in casu wel bevoegd was om zich uit te spreken over deze zaak. Ook vragen we ons af of de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (ROH) toestaat of een Federale Overheidsdienst wel kan optreden op verzoek van een consumentenorganisatie. Het zwaartepunt van deze bijdrage ligt echter in een onderzoek naar de juridische identificatie van de « sweepstake ». Wanneer spreken we juist van een « sweepstake », en is dit een oneerlijke handelspraktijk in abstracto of moet haar ongeoorloofd karakter steeds in concreto worden vastgesteld?
URI: http://hdl.handle.net/1942/13898
ISSN: 0768-2972
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2014
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A573.13 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.