www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13684

Title: Over de stuitende werking van de dagvaarding voor een onbevoegde rechter. Wat indien de strafrechter onbevoegd is inzake de burgerlijke vordering wegens de vrijspraak op de strafvordering?
Authors: Van Den Bergh, Bart
Issue Date: 2011
Citation: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht, 2011 (6), p. 295-299
Abstract: Wanneer de strafrechter beslist dat geen misdrijf bewezen is ten laste van de beklaagde en zich om die reden onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke vordering, doet de strafrechter uitspraak over de zaak zelf en houdt deze beslissing in dat de burgerlijke vordering wordt afgewezen omdat het misdrijf waarop zij steunt niet bewezen is. Artikel 2246 van het Burgerlijk Wetboek, luidens welke bepaling ook de dagvaarding voor een onbevoegde rechter de verjaring stuit, kan dan geen toepassing vinden. Er dient daarentegen toepassing te worden gemaakt van artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek: de stuiting wordt voor niet bestaande gehouden gezien de eis werd afgewezen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/13684
ISSN: 0775-2814
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2014
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
MAIN ARTICLE112.45 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.